Aktuelle Informationen für die Grenzpendler / Aktualne informacje dla osób dojeżdżających do pracy za granicą (Stand/Stan na 23.03.2021)

Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg teilte am 23.03.2021 mit, dass für Berufspendler Ausnahmeregelungen getroffen wurden und bestätigte dass:

 • Wöchentlich nur zwei negative Corona-Testnachweise notwendig sind;
 • Berufspendler, um nach Brandenburg einreisen zu dürfen, eine aktuelle Beschäftigungsbestätigung ihres Arbeit- oder Auftraggebers benötigen;
 • eine solche Bescheinigung zur Einreise ohne vorherigen Test berechtigt;
 • der Test am Arbeitsort oder auf dem Weg dorthin erfolgen kann;
 • die Kosten für mindestens einen Corona-Schnelltest pro Woche an öffentlichen Teststationen übernommen werden, wenn ausländische Staatsbürger ihre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Brandenburg durch eine aktuelle schriftliche Bestätigung ihres Arbeitsgebers nachweisen können;
 • Berufspendler, die in einem anderen Bundesland beschäftigt sind (z.B. Berlin), gelten in Brandenburg als Durchreisende und brauchen keinen Testnachweis bei Einreise, müssen Brandenburg aber auf dem schnellsten Weg wieder verlassen.

Ausführliche Pressemitteilung des Ministeriums des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg vom 23.03.2021 finden Sie unter dem Link:

https://mik.brandenburg.de/mik/de/start/service/presse/pressemitteilungen/detail/~22-03-2021-einreise-von-berufspendlern-von-polen-nach-brandenburg

Den polnischsprachigen Interessierten bietet die Landesregierung aktuelle weiterführende Informationen in polnischer Sprache auf folgenden Internetseiten:

___________________________________________________________________________

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Samorządu Terytorialnego Kraju Związkowego Brandenburgia poinformowało w dniu 23.03.2021 r., że dla osób dojeżdżających do pracy zostały wprowadzone regulacje wyjątkowe i potwierdziło, że:

 • Tygodniowo wymagane są tylko dwa negatywne wyniki testu na koronawirusa;
 • Osoby dojeżdżające do pracy muszą posiadać aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy lub zleceniodawcy, aby mogły wjechać do kraju związkowego Brandenburgia;
 • takie zaświadczenie uprawnia jego posiadacza do wjazdu na terytorium kraju bez uprzedniego badania;
 • test może odbyć się w miejscu pracy lub w drodze do niego;
 • koszty przynajmniej jednego szybkiego testu na koronawirusa w tygodniu w publicznych punktach testowych są pokrywane, jeżeli cudzoziemcy mogą udowodnić swoje zatrudnienie podlegające ubezpieczeniu społecznemu w Brandenburgii za pomocą aktualnego pisemnego potwierdzenia od pracodawcy;
 • Osoby dojeżdżające do pracy w innym kraju związkowym (np. w Berlinie) traktowane są w Brandenburgii jako osoby tranzytowe i nie potrzebują przy wjeździe okazywać wyniku testu, ale muszą opuścić Brandenburgię najszybszą drogą.

Szczegółowy komunikat prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Samorządu Terytorialnego Kraju Związkowego Brandenburgia z dnia 23.03.2021 r. można znaleźć pod tym linkiem:
https://mik.brandenburg.de/mik/de/start/service/presse/pressemitteilungen/detail/~22-03-2021-wejście-kombatantów-z-polski-do-brandenburgii

Dla polskojęzycznych zainteresowanych Rząd Kraju Związkowego Brandenburgia oferuje aktualne informacje w języku polskim na następujących stronach internetowych: