Über KPF 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Polska-Brandenburgia 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Ponad 20 lat temu zrealizowano na granicy polsko-niemieckiej pierwsze tzw. małe projekty. Projekty te odmieniły jakość dotychczasowej współpracy transgranicznej pomiędzy Polakami i Niemcami. Utworzono Fundusze Małych Projektów, które od samego początku z powodzeniem zarządzane są przez Euroregiony. Fundusze te mają znaczący udział w propagowaniu pozytywnych stosunków polsko-niemieckich, wzajemnego zrozumienia i wzrostu zaufania pomiędzy Polakami i Niemcami.
Transgraniczne Fundusze Małych Projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej stały się w ostatnich latach ważnym instrumentem finansowym, który w coraz większym stopniu wykorzystywany jest przez regiony przygraniczne na terenie całej Europy.
Stały się one w wielu obszarach tematycznych motorem współpracy transgranicznej i charakteryzują się przede wszystkim tym, że realizowane są lokalnie i w znaczącym stopniu uosabiają ideę integracji europejskiej. Dzięki takim współfinansowanym projektom europejska polityka wsparcia staje się dla obywateli namacalna i bliska, z konkretnych przedsięwzięć mogą na co dzień korzystać bądź ich doświadczyć. Ponadto Fundusze Małych Projektów stwarzają doskonałą możliwość realizacji inicjatyw oddolnych i pomysłów samych mieszkańców.

Wzajemne kontakty i spotkania mieszkańców pogranicza w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA wspierane są w obecnej perspektywie finansowej przez Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. Dzięki temu lokalni wnioskodawcy małych projektów mają do dyspozycji partnerów, którzy gwarantują solidną i kompetentną pomoc od momentu powstania idei projektu, poprzez złożenie wniosku, aż po jego realizację i rozliczenie.