O Jednostce Centralnej Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży

Print Friendly, PDF & Email

O Jednostce Centralnej Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży

Nowe: Od 1 stycznia 2015 r. miała miejsce zmiana Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) dla kraju Związkowego Bradenburgia. Od ego czasu Jednostka Centralna PNWM jest Euroregion Pro Europa Viadrina, Mittlere Oder e.V.

Do zadań Jednostki Centralnej należą:

Rozwój i wsparcie wszelkich form wymiany młodzieży na podstawie głównych celów PNWM


 • Porozumienie pomiędzy młodymi ludźmi obu narodowości.

 • Rozwój partnerskiego “współistnienia” i przejecie odpowiedzialności.


  • Obywa się to poprzez realizacje projektów:
  • O charakterze ogólnym, politycznym, społecznym, zdrowotnym, kulturalnym, ekologicznym i technicznym

  • Praktyki


   • Pracownicy Jednostki centralnej PNW udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat przygotowania, realizacji i rozliczenia wniosku.