Formularze FMP

Print Friendly, PDF & Email

Wnioski muszą być składane przed rozpoczęciem projektu. W celu zapewnienia poprawnej procedury weryfikacji oraz zatwierdzenia wniosku, jego złożenie powinno nastąpić zasadniczo trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu.
Zasadniczo projekt może się rozpocząć najwcześniej w dniu zarejestrowania wniosku w biurze Euroregionu.

Wnioski ze wszystkimi koniecznymi załącznikami należy dostarczyć na aktualnych formularzach.

Tutaj znajdą Państwo konieczne do aplikowania dokumenty:

Wytyczne FMP (zawiera informacje dot. zasad wsparcia w ramach FMP)
Wniosek FMP
Załącznik 1: Plan kosztów
Załącznik 2: Oświadczenie o możliwości odzyskania podatku VAT
Załącznik 3: Deklaracja partnerska (podpisuje polski partner projektu).