Einladung// zaproszenie DOKULIVE @ Open Borders & Bürgerdialog// dialog obywatelski

(Polski poniżej)
Flyer

Sehr geehrte Damen und Herren,
werte Schülerinnen und Schüler,
liebe Europäer*innen,

mit unserem Europe Direct Informationszentrum möchten wir Sie und andere Bürger aus unserem deutsch-polnischen Grenzgebiet gemeinsam mit dem Ökumenischen Europa-Centrum anlässlich des 70. Jubiläums der Unterzeichnung der Schuman-Erklärung zu einem ganz besonderen multimedialen Format mit anschließender Diskussion am 28. September 2020 in die Friedenskirche in Frankfurt (Oder) ( Schulstraße 4A, 15230 Frankfurt (Oder)) einladen.

Mit DOKULIVE – einem  multimedialen Format mit Livekommentar – werden der europäische Einigungsprozess und die Geschichte der Europäischen Union auf innovative Art und Weise einer Bilanz unterzogen. Im Anschluss möchten wir gemeinsam mit Ihnen in einen Dialog treten, Jugendliche mit Senior*innen sowie allen Interessierten zusammenbringen und über die Zukunft der Europäischen Union diskutieren. Dafür haben wir folgendes Programm für Sie vorbereitet:

ab 13:30 UhrEinlass
14:00 UhrBegrüßung und Eröffnung
14:15 UhrDOKULIVE @ Open Borders*:  „70 Jahre Europäische Union – eine Bilanz“ (Filmlänge ca. 60min)
15:15 UhrPause (Getränke, kleiner Imbiss)
15:30 UhrBürgerdialog „Europa kontrovers“: „Die Zukunft der Europäischen Union – was Jung und Alt bewegt“
ca. 16:30UhrEnde der Veranstaltung

* DOKULIVE @ Open Borders ist ein multimediales Format mit Bildern, Videos und Animationen, zu dem der Text live gesprochen wird. Zum 70-jährigen Bestehen der Europäischen Union im Jahr 2020 tourt der Politikwissenschaftler Ingo Espenschied durch ganz Deutschland und Europa, um jungen Menschen die Bedeutung des europäischen Einigungsprozesses und die 70-jährige Geschichte der EU auf eine innovative Art und Weise näherzubringen.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe von Bürgerforen EUROPA KONTROVERS der drei EUROPE DIRECT Informationszentren (EDIC) im Land Brandenburg statt.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bitten wir freundlichst um Ihre Anmeldung bis zum 23.09.2020.
(E-Mail: europedirect@euroregion-viadrina.eu  / Tel: +49 335 55313692)

Die Veranstaltung wird deutsch-polnisch durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenlos und das empfohlene Mindestalter beträgt 16 Jahre. Die Veranstaltung wird gemäß der aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln durchgeführt.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und aktive Teilnahme!
Einladung als PDF

Szanowni Państwo,
drodzy uczniowie,
drodzy Europejczycy,

wraz z naszym Centrum Informacyjnym Europe Direct chcielibyśmy, wspólnie z Europejskim Centrum Ekumenicznym, zaprosić Państwa oraz obywateli z naszego polsko-niemieckiego pogranicza przy okazji 70. jubileuszu podpisania Deklaracji Schumana na multimedialne wydarzenie DOKULIVE połączone z dialogiem obywatelskim 28 września 2020 r. do Kościoła Pokoju (Friedenskirche) we Frankfurcie nad Odrą (Schulstraße 4A, 15230 Frankfurt nad Odrą).

Z pomocą DOKULIVE – formatem multimedialnym z komentarzem na żywo – w innowacyjny sposób podsumowany zostanie proces zjednoczenia Europy i historia Unii Europejskiej. W drugim kroku chcielibyśmy nawiązać z Państwem, uczniami i seniorami oraz wszystkimi zainteresowanymi dialog o przyszłości Unii Europejskiej. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa następujący program:

od 13:30Rejestracja uczestników
14:00Powitanie i otwarcie
14:15DOKULIVE @ Open Borders*:  „70 lat Unii Europejskiej – bilans“ (60min)
15:15Przerwa (napoje i mały poczęstunek)
15:30Dialog obywatelski „Europa kontrowersyjnie“: Przyszłość Unii Europejskiej – co porusza młodych i starszych
ok. 16:30Zakończenie

* DOKULIVE to format multimedialny z obrazami, filmami i animacjami, do których tekst jest wypowiadany na żywo. Z okazji 70. rocznicy Unii Europejskiej w 2020 r., politolog Ingo Espenschied podróżuje po całych Niemczech i Europie, aby dać młodym ludziom innowacyjne spojrzenie na znaczenie procesu zjednoczenia Europy i 70-letniej historii UE.

Wydarzenie to jest częścią cyklu dialogów obywatelskich EUROPA KONTROWERSYJNA trzech punktów informacyjnych EUROPE DIRECT (EDIC) w Brandenburgii.

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, prosimy uprzejmie o zarejestrowanie się telefonicznie lub pisemnie do 23.09.2020r.:
(E-Mail: europedirect@euroregion-viadrina.eu  / Tel: +49 335 55313692)

Wydarzenie odbędzie się w języku niemieckim i polskim. Uczestnictwo jest bezpłatne, a zalecany minimalny wiek to 16 lat. Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi higieny i odstępu.

Cieszymy się na Państwa przybycie i aktywny udział!
Zaproszenie w formacie PDF