Grenzübergreifend gemeinsame Herausforderungen meistern | Transgranicznie sprostać wspólnym wyzwaniom

Am 02.09.2021 kamen die deutschen und die polnischen Mitglieder der Vorstände beider Trägervereine der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA zu ihrer regulären gemeinsamen Sitzung zusammen, diesmal im Bürgerhaus in Hangelsberg in der Gemeinde Grünheide.


Im Fokus der Sitzung stand die durch die Euroregion betriebene Aktualisierung des Entwicklungs- und Handlungskonzeptes VIADRINA 21+. Mit den bisherigen Ergebnissen und Entwürfen setzten sich die Vorstandsmitglieder beider Trägervereine sowie die an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder der Arbeitsgruppe der Euroregion auseinander.


Vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen in der grenzübergreifenden Zusammenarbeit (Corona-Pandemie, Klimakrise, Energiewende und demografischer Wandel etc.) und der für die Euroregion zu setzenden Zukunftsziele, war die Wahl des Sitzungsortes nicht dem Zufall überlassen. Bekannterweise entsteht aktuell in der Gemeinde Grünheide die Gigafactory des Elektroautoherstellers Tesla. Aus der grenzübergreifenden Sicht eröffnet dies für unsere Region enorme Chancen, stellt sie aber zugleich vor größeren Herausforderungen. Das gemeinsame deutsch-polnische Vorstandstreffen bot somit beste Gelegenheit zu einem Erfahrungsaustausch mit Vertretern der Firma Tesla und dem Bürgermeister der Gemeinde Grünheide. Aus der Fülle an Handlungsfeldern kristallisierten sich aufbauend auf der Analyse für das Entwicklung und Handlungskonzept VIADRINA 21+ und im Ergebnis der Diskussion insb. die Aspekte der Verkehrsinfrastruktur und der Fachkräftesicherung als besonders prioritär heraus.


In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten die beiden Vorstände der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA diese Erkenntnis und appellieren an die nationale Ebene alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Ausbau der Bahnlinien, inbs. die Vervollständigung der Zweigleisigkeit und die Elektrifizierung der Bahnstrecke Berlin – Gorzów Wlkp. – Krzyż, schnellstmöglich in die Wege zu leiten sowie alle Bemühungen der zuständigen Akteure zu unterstützen, die mit Berufsorientierung, Aus- und Weiterbildung zur Absicherung des absehbaren Fachkräftebedarfs im deutschen und polnischen Teil der Euroregion beitragen. Hierfür wird die Euroregion auch direkt im Rahmen eigener Projekte zur Kompetenzentwicklung in der Bevölkerung über alle Altersgruppen hinweg aktiv werden.

Die vollständige Erklärung finden Sie hier.

Die Aktualisierung des Entwicklungs- und Handlungskonzeptes VIADRINA 21+ konnte im Rahmen eines Projektes aus dem Klein-Projekte-Fond in der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V A Brandenburg-Polen 2014 – 2020 umgesetzt werden.

________________________________________


W dniu 02.09.2021 r. polscy i niemieccy członkowie Zarządów obu stowarzyszeń tworzących Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA spotkali się na swoich regularnym wspólnym posiedzeniu, tym razem w Bürgerhaus w Hangelsberg, w gminie Grünheide.


Centralnym punktem posiedzenia była przeprowadzana przez Euroregion aktualizacja Koncepcji Rozwoju i Działania VIADRINA 21+. Członkowie zarządów obu stowarzyszeń oraz uczestniczący w spotkaniu członkowie Grupy Roboczej Euroregionu omówili dotychczasowe rezultaty i projekty dokumentu.

Na tle aktualnych wyzwań współpracy transgranicznej (pandemia koronawirusa, kryzys klimatyczny, transformacja energetyczna i zmiany demograficzne itp.) oraz celów, jakie ma postawić sobie Euroregion na przyszłość, wybór miejsca spotkania nie był pozostawiony przypadkowi. Jak powszechnie wiadomo, w gminie Grünheide powstaje obecnie Gigafactory producenta samochodów elektrycznych Tesla, która również z perspektywy transgranicznej otwiera przed regionem ogromne możliwości, ale jednocześnie stawia przed nim niemałe wyzwania. Wspólne polsko-niemieckie spotkanie zarządu było więc doskonalą okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami firmy Tesla i burmistrzem gminy Grünheide. W oparciu o analizę Koncepcji Rozwoju i Działania VIADRINA 21+ oraz w wyniku dyskusji, aspekty infrastruktury transportowej i zabezpieczenia wykwalifikowanych pracowników wyłoniły się jako szczególnie wysokie priorytety z licznych obszarów działania.


We wspólnym oświadczeniu oba zarządy Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA potwierdziły tę konkluzję, apelując do władz krajowych o dołożenie wszelkich starań, aby jak najszybciej zainicjować rozbudowę linii kolejowych, a zwłaszcza uzupełnienie dwutorowości i elektryfikacji na linii kolejowej Berlin – Gorzów Wielkopolski – Krzyż, jak również zapewniając swoje wsparcie dla wszelkich wysiłków odpowiedzialnych podmiotów, aby poprzez orientację zawodową, kształcenie i szkolenia przyczynić się do zabezpieczenia przewidywalnego zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w polskiej i niemieckiej części Euroregionu. W tym celu Euroregion będzie również bezpośrednio aktywny w ramach własnych projektów na rzecz rozwoju kompetencji w społeczeństwie we wszystkich grupach wiekowych.

Pełne oświadczenie znajduje się tutaj.

Aktualizacja Koncepcji Rozwoju i Działania VIADRINA 21+ mogła zostać zrealizowana ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska 2014 – 2020.