Nachruf | Wspomnienie auf Jörg Schröder

Der plötzliche Tod von Jörg Schröder ist ein unermesslicher Verlust für seine Familie und die Stadt Seelow. Er erfüllt auch uns und viele weitere mit großer Betroffenheit.

Jörg Schröder hat sich über sein unermüdliches und vielfältiges Engagement für die Kreisstadt Seelow hinaus auch für die deutsch-polnische Zusammenarbeit überaus verdient gemacht und nachhaltig Spuren hinterlassen. Unmittelbar nach seiner Wahl zum Bürgermeister von Seelow nahm er seit 2010  ein Mandat als Mitglied im Vorstand des deutschen Trägervereins der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA aktiv und konstruktiv wahr.

Mit der ihm eigenen Tatkraft, Sachorientiertheit, Um- und Weitsicht erreichte er als Bürgermeister sehr viel für die städtische Entwicklung von Seelow. Im Sinne von „gemeinsam erreicht man mehr“ gelang es ihm in besonderer Weise, alle Bevölkerungsgruppen einzubeziehen, die interkommunale Zusammenarbeit auszubauen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Międzychód und Kostrzyn, den polnischen Partnergemeinden von Seelow, beispielhaft zu intensivieren.

Jörg Schröder pflegte einen intensiven Kontakt zu seinen polnischen Bürgermeister-Kollegen und legte stets Wert darauf, dass bei Aktivitäten der Stadt Seelow beispielsweise für Kinder, Jugendliche, Senioren, der Feuerwehren oder im Sport die aktive Teilnahme von Vertretern der polnischen Partnergemeinden ermöglicht wurde. Aus Partnern wurden Freunde. Im Projekt Erinnerungsstätten Oder-Warthe erreichte er durch die Kooperation von Seelow, Kostrzyn und Słonsk nicht nur die Inwertsetzung historischer Bausubstanz in diesen drei Gemeinden als Beitrag für die deutsch-polnische Erinnerungskultur. Mit dem hier entwickelten gemeinsamen Konzept wurde auch der Grundstein für die Erschließung unzähliger Erinnerungsorte beiderseits der Grenze für den Tourismus und die Bildung gelegt. Dies steht beispielhaft für sein weit über die Grenzen von Seelow und in die Zukunft reichendes Wirken.

Dank seines respektvollen, glaubwürdigen und verbindlichen Vorgehens erwarb er sich auch im deutsch-polnischen Kontext große Anerkennung unter Kollegen, Mitstreitern und vielen weiteren deutschen und polnischen Akteuren.

Stellvertretend für die Mitglieder der Vorstände, der Trägervereine, die deutschen und polnischen Akteure der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA gilt den Angehörigen unsere aufrichtige Anteilnahme. Jörg Schröder bleibt uns als wesentlicher Wegbereiter für das erreichte Vertrauen in der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in dankbarer Erinnerung.

In ehrendem Gedenken verbleiben,

We wdzięcznej pamięci pozostają

Rainer Schinkel

Vorsitzender

 

Toralf Schiwietz

Geschäftsführer

 

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA,

Mittlere Oder e.V.

Jacek Wójcicki

Przewodniczący Zarządu

 

Krzysztof Szydłak

Dyrektor

 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 

„Pro Europa Viadrina“

Jörg Schröder oprócz swojego niestrudzonego i wielostronnego zaangażowania w sprawy miasta powiatowego Seelow, wniósł również znaczące zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i pozostawił po sobie trwały ślad. Bezpośrednio po wyborze na burmistrza Seelow od 2010 roku aktywnie i konstruktywnie wypełniał również mandat członka zarządu niemieckiego stowarzyszenia tworzącego Euroregion PRO EUROPA VIADRINA.

Jako burmistrz, z charakterystyczną dla siebie energią, praktycznością i dalekowzrocznością, osiągnął wiele dla rozwoju miejskiego Seelow. W duchu „razem możemy osiągnąć więcej“ udało mu się w szczególny sposób zaangażować wszystkie grupy mieszkańców, rozszerzyć współpracę międzygminną i zintensyfikować we wzorcowy sposób partnerstwo z Międzychodem i Kostrzynem, polskimi gminami partnerskimi Seelow.

Jörg Schröder utrzymywał intensywne kontakty ze swoimi polskimi kolegami burmistrzami i zawsze dbał o to, aby aktywny udział przedstawicieli polskich gmin partnerskich był możliwy w działaniach organizowanych przez miasto Seelow, na przykład dla dzieci, młodzieży, seniorów, st raży pożarnej czy w sporcie. Partnerzy stali się przyjaciółmi. W projekcie Miejsca Pamięci Odra-Warty współpraca pomiędzy Seelow, Kostrzynem i Słońskiem doprowadziła nie tylko do waloryzacji obiektów historycznych w tych trzech gminach dla polsko-niemieckiej kultury pamięci. Opracowana tu wspólna koncepcja dała również podwaliny pod rozwój niezliczonych miejsc pamięci po obu stronach granicy w celach turystycznych i edukacyjnych. Jest to tylko przykład jego działalności, która sięga daleko w przyszłość oraz poza granice miasta Seelow.

Dzięki swojemu pełnemu szacunku, wiarygodnemu i autorytatywnemu podejściu zyskał również duże uznanie w polsko-niemieckim kontekście wśród kolegów, współpracowników i wielu innych niemieckich i polskich podmiotów.

W imieniu członków zarządów, stowarzyszeń tworzących, niemieckich i polskich podmiotów Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA składamy bliskim najszczersze kondolencje. Jörg Schröder pozostanie w naszej pamięci jako istotny pionier zaufania osiągniętego we współpracy transgranicznej.

In ehrendem Gedenken verbleiben,

We wdzięcznej pamięci pozostają

Rainer Schinkel

Vorsitzender

 

Toralf Schiwietz

Geschäftsführer

 

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA,

Mittlere Oder e.V.

Jacek Wójcicki

Przewodniczący Zarządu

 

Krzysztof Szydłak

Dyrektor

 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 

„Pro Europa Viadrina“